Är det bättre att köpa aktier förrän efter valet?

Fråga:

Jag rekommenderades att köpa aktier eftersom kurserna är för närvarande oförutsebara tills valet förrän efter valet. Är det också din åsikt?


Svar:
  • Aktiekurserna är aldrig förutsägbart.

  • Politiska utbyten har korta ben.

Du kan alltid köpa. Beror på precis vad du vill köpa.

Vad menar du priserna för vissa bestånd kommer att göra?

  • Stiger upp: då Köp nu billigt.

  • Fällor: sedan köpa ett par sätter på värdena eller sektor/region

  • Vilda hopp (= ökad volatilitet): sedan köpa en gränsletruckar med framåt strax före eller efter valet.

Det finns alltid nyheter och händelser som påverkar marknaden. Du har farhågor när det gäller tyska eller Europeiska aktier, sedan i Asien och USA ser omkring dig. Kanske, ja oron i Afrika är en möjlighet att gå mer i frontier markets. Något finns alltid, om du har tillräckliga medel.

Så, och då frågar jag slutligen den vanliga frågan: vilka bestånd är du talar om? Vilka branscher, regioner, företag storlekar, teman,...? Hur spara från dig din portfölj av aktier mot de fruktade prisfluktuationer, som kan hända fram till valet? Eller menar du inte aktier, men aktiefonder?