Är lung utgjutning alltid cancer?

Är lung utgjutning alltid cancer?

Långa utgjutning är inte alltid cancer