Avsägelse av notarius publicus kontrakt för där borta köparen?

Fråga:

Vänligen snabbt svar: om redan skickat ett utkast till försäljning kontrakt och notarie utnämning, säljaren kan bestämma hur som helst på kort sikt att sälja sin egendom till en annan köpare?


Svar:

Varför inte? Bara om det är registrerat, det är fast och en från Handgenommen. Om köparen betalar, dimma det igenom.

Så länge det inte är klart, är det inga problem.

Det kan vara en fråga om kostnad.

Har köparen eller säljaren frågade notarien?

Om det var säljaren, som har fastställts notarien, han ger namnet på den nya köparen och ingenting kommer att hända.

Om det var den potentiella köparen, måste han betala notarien utkastet. Det kan då vara att potentiella köpare säljaren som vill beställa, om det fanns inget bra skäl för återkallelse.