Den främsta utlåningsräntan har som uppgift och funktion?

Fråga:

Den främsta utlåningsräntan har som uppgift och funktion? Varför behöver vi faktiskt den främsta utlåningsräntan?


Svar:

Mr att veta alla honor har gjort sitt namn, men kanske till förtydligande och tillskott:

Räntan bestäms refi kostnader av banker och delvis också de kvantiteter som tas av bankerna (i tillägg där är och rate tender så kallade intresse-).

Alltså, han har lite inflytande på penningmängden och således för eller emot inflationistiska tendenser.

Han avgör också om vara skapade mer eller mindre pengar i utländsk valuta i valuta rummet.