Dör en man med ögonen öppen eller stängd?

Fråga:

Min flickvän och jag hade en satsning som går. Hon tror att när en man dör, han öppna ögon hatt... ich menar det är viktigt och det finns också människor som dör med gschlossenen ögon vad som är sant.


Svar:

Både är möjligt – beror helt enkelt på hur och i vilken situation någon hade dött.