Du deltar i ett arv eller förkasta? Ett arv skall också upphöra att gälla?

Fråga:

Du måste ange ett arv eller förkasta eller kan de också "vila", så även göra ingenting? Kan ett arv också ut så att du har inga anspråk på ett samvete? Där flödar till arv om det ingen ärver?


Svar:
  • Om ägarna inom 6 veckor det inte automatiskt.

  • Sex veckor perioden börjar löpa när man lär sig att det har ärvt med tiden.

  • Låt resten kan vara ett arv nciht.

  • Rätten till en obligatorisk del är begränsat till tre år efter att man har upplevt, att man har rätt till en obligatorisk del.

  • Alla påståenden från ett arv spärras efter 30 år.