Efter kapitel 7 konkurs topplån bekräftades men inte första inteckning om det finns en avskärmning som får sina pengar?

I en avskärmning betalas borgenärerna i den ordning deras panträtter. En första motgage betalas först. Något kvar går till andra, och om det finns något kvar av intäkterna, det går till tredje eller gäldenären. Skatter och andra kommunala panträtter betalas före allt annat.