Finns det björnar i temecula ca?

Finns det björnar i temecula ca?

Nej

Littleuni: Det bör finnas björnar överallt!