Finns det en skillnad mellan spionage och spy?

Finns det en skillnad mellan spionage och spy?

Spionage och Spy är synonymer. synonymer: två ord som har samma innebörd