Fördelarna med videokonferenser?

Videokonferenser förenar individer i realtid genom ljud- och videokommunikation över låga bredbandsnät, aktivera visuella möten och samarbete med digitala dokument och delade presentationer. I början kan deltagarna används för att ansluta i centrala konferensrum med videokonferens hårdvara och nu, den nya tekniken deltagarna fjärransluta via ett nätverk via flera enheter som bärbara datorer, stationära datorer, smarta telefoner och tabletter.