Vad är fördelarna med preferensaktier?

Fråga:

Om jag nu vill köpa aktier mig, är jag bättre serveras med stamaktier eller är bättre preferensaktier, dvs, vad är fördelarna med preferensaktier?


Svar:

En högre utdelning och utdelning garantier. När garantin på utdelningen inte betalas har preferensaktier rösträtt, som de annars saknar.