Vad är fördelarna med konvertibla obligationer?

Fråga:

Jag har läst något att konvertiblerna genom mig, men am ehrlioch sa ncoh inte helt gått igenom. Jag ser inte riktigt vad är fördelarna med dessa konvertibla obligationer. Kan detta förstås någon?


Svar:

Du har den stora fördelen som skulden i pengar eller egna aktier kan betalas tillbaka. Beroende på vad är nu billigare för bolaget emittera konvertibla obligationer.

När skulle affärerna går så dåligt och du gå sönder av återbetalningen i pengar, kan du styra de fordringsägare (som kan vara extremt billig) aktier.

Alltså, slå konvertibla obligationer normala obligationer till världar!

Detta är dock naturligtvis endast synvinkel av gäldenären. Ur synvinkel av kreditgivaren så från din synpunkt, detta är den största nackdelen med konvertibla obligationer.

Som måste få på för nackdelen med betydligt högre räntor, ja förmodligen logiskt.

En stor fördel är att du kan bestämma hur höga är räntesatserna för obligationer och kan beräkna detta relativt godtyckligt, igen. Men återigen endast för emittenten.