Gör det skillnad om jag avsluta ett konto i skriftlig eller person?

Fråga:

Gör det skillnad om jag avbryter ett checkkonto på en bank i skriftlig eller person? Kan jag avsluta ett konto med ett e-postmeddelande?


Svar:

Såvitt jag vet, de flesta banken accepterar någon eMail. Ett konto uppsägning bör skriftligen eller i person, så som kan kontrolleras med hjälp av signaturen att det är kontohavaren. Annars kunde alla gå och avsluta konto, e-post du har ingen möjlighet att kontrollera.