Hur fungerar detta med värdepapper?

Fråga:

Mina föräldrar har skapat mina pengar på värdepapper. Det är inställt på en viss punkt i tiden. Vad händer om du får pengar förr, så säljs värdepapper? Är det möjligt? Eller förlorar jag pengar?


Svar:

Det beror på värdepapper.

Om de handlas på börsen, är dvs aktier, obligationer eller medel dessa också kan säljas i förväg tar någonsin enligt nuvarande kurs mot en vinst eller förlust är köp av skatt hänsyn. Detta är den avgörande frågan, kör på oavsett namn dessa investeringar.

Kan federala statsobligationer, besparingar obligationer, skuldebrev och vissa mål medel inte svårt eller sälja det med restriktioner före slutet. Här vänta tills maj faktiskt slutet av kontraktet.