Hur kan du definiera gott och ont?

Du behöver inte en definition av gott och ont, som en dualitet. Och begreppen gott och ont har ingenting med religion att göra.


Bra är helt enkelt det som hjälper och gör minst skada för andra. Ondskan är att som är obekymrade för välfärd för andra, eller ens medvetet försöker skada andra intressen.
Vissa säger att efter en religion hjälper människor att vara bra. Det finns exempel för och emot detta. Ingen betvivlar att Mahatma Ghandi var en av de särskilt bra människorna av det tjugonde århundradet, och han var en ivrig Jainist. Å andra sidan, är historien full av exempel på förföljelser, brännande-på-the-spel, krig och terrorism, alla i religionens namn. Några av de största ondska i historien har begåtts för att främja religiös tro. Men diskussioner om religion gör mycket för att berätta hur man faktiskt definiera goda och onda. Vi är kvar med definitionen i föregående stycke.