Hur kan man förklara företagets konkurs i Storbritannien?

Hur kan man förklara företagets konkurs i Storbritannien?

Skall beaktas i konkurs, har en domstol att utfärda en konkursansökan mot dig. Man kan vända sig till domstolen i konkurs om de inte kan betala sina skulder.