Hur löstes febern feber 1793?

När den första frosten kom, gick febern bort eftersom myggorna bär sjukdomen dog.