Hur mycket guld kan du ta med till Australien?

Hur mycket guld kan du ta med till Australien?

Såvitt jag vet, är inte du begränsad i hur mycket du kan ta in, men ska förklara något som är värt mer än $10.000.