Hur mycket snabbare kan simma med simfötter?

Hur mycket snabbare kan simma med simfötter?

Simning med fenor gör dig snabbare. Det tar tid av varje längd (cirka 1-2 sekunder per längd).

Viktigt att veta om att använda flipper är att det tar mycket mer ansträngning att simma med dem på. Det gör dig snabbare på först, men om du simmar under en lång tid sedan de kommer så småningom göra det svårare för dig snarare än lättare.