Hur ofta hålls kongressvalet?

Hur ofta hålls kongressvalet?

Nationella kongressvalet hålls vartannat år i USA, av alla medlemmar av representanthuset. Medlemmar i den amerikanska senaten tjäna vacklade villkoren i 6 år.