Hur ubåtar flyta och sedan sjunka?

Hur ubåtar flyta och sedan sjunka?

Flesta om en ubåt inte utrymmet där besättningen bor, men stora tankar kallas barlasttankar. När ubåten vill sjunka, vatten pumpas in förkopplingsdonen och ubåtar genomsnittliga tätheten blir högre än det omgivande vattnet så det sjunker. När detta händer luften komprimeras till mindre tankar, men när ubåten vill stiga pumpas luften tillbaka till förkopplingsdon, tvingar vattnet ut, släppa genomsnittlig densitet lägre än vattnet så det flyter.
När den vill förbli neutral, halvvägs mellan ytan och botten, regleras mängden luft och vatten i förkopplingsdonen tills det är lika, så att ubåten inte flytta.
Hoppas detta hjälper!