Jag har försäkring. Är min partner, barn försäkrade?

Fråga:

Är det för rättsskyddsförsäkring såväl som för civilrättsligt ansvar, att familjen är försäkrad? Eller måste förutom en försäkring läggas?


Svar:

Partner och underåriga barn behandlas i min R + V rätt skydd. Ogifta myndiga barn omfattas (utan fordon / driver risk för egen eller icke-familjen fordon) utbildning upp till 30 år, maximalt fram till slutet. Kullen en gång en titt på din försäkring!