Kan jag använda samla fördelarna för finansiering av min lägenhet?

Fråga:

Kan jag använda samla fördelarna med min arbetsgivare för finansiering av min lägenhet?


Svar:

Ja, kapital-bilda betalningar kan också användas för ränta och amortering av fastighetskrediter.