Medgivande av arbetsgivaren för frivilliga vårdare arbete behövs?

Fråga:

Måste en polis söker faktiskt hans handledare eller arbetsgivare godkännande, om han frivilligt tar hand för en person med rättsliga etablering?


Svar:

.. .ICH skulle skilja här: om det är att ta hand om en nära släkting, jag skulle ge ingen kunskap om den.

Det är men en främmande person för den hela oro, så också hålla rätt och asset vårdnad, skall beviljas av handledaren, anser jag att arbetsgivaren också informeras. Medan förmynderskap domstolen själv en skyldighet, eftersom vårdare är sällsynta, men det kan finnas en viss bandbredd. Arbetsgivaren får inte hindra denna verksamhet, kan en polis men i min mening (exempel med underhåll-garnishments) föreslår avslag... Jag vill se samma även med en företrädare för kommissionen för försäkringar och investeringar...