Medling - förkunskaper

Fråga:

Hej

Jag har en fråga.

Januari 2012 från företaget B företag A fick ett erbjudande. Innehållet i erbjudandet kom delvis från webbsidan för företag B. Endast några anger vi pris, transportkostnader och kontrakt har förtydligats. Inga krav har varit att företag A.

Efter 9 månader har mellanhand ett tecken företag, som har lagt fram ett erbjudande med några andra uppgifter. Ut gjorde senare själv, erbjudandet kommer från företaget B. Du kan läsa vad erbjuder kunderna företaget B, från din webbsida. Andra detaljer erbjuder såsom pris, etc. kallades emellertid som levererades av mellanhänder. Företag A har tagit påståenden i detta erbjudande.

Har rätt att kommissionen agenter?


Svar:

Ingenting mot abstrakt konst, men hela är så frånvarande att även den största konstnären inte är smart av dem. Föreslå för framtida frågor att göra mer smör på fisken!