När kan man använda dubbel ekonomisk förvaltning - omlokalisering kostnader?

Fråga:

När kan jag använda de rörliga kostnaderna för dubbel budgetering? Endast vid utloppet till arbetsplatsen (mat pekar mot arbetsplatsen) eller åt andra hållet när jag öppnar upp ett andra hushåll, som inte är på arbetsplatsen?


Svar:

De rörliga utgifterna kan endast anges om ett drag utförs och att arbetsplatsen och inte runda.