När NaCI löser sig i vatten ger det joner eller molekyler eller båda?

När NaCI löser sig i vatten ger det joner eller molekyler eller båda?

Joner. NaCl är en molekyl. Och när vatten polar kvaliteten på det vatten molekyler dra isär na och cl i joner.