När var den första obemannade raketen?

När var den första obemannade raketen?

Jag är nästan omöjligt att sätta ett datum på den första obemannade raketen, eftersom kineserna byggde obemannade raketer innan vi upptäckte dem. Vid tiden för det revolutionära kriget i Amerika var obemannade raketer ett vapen i kriget som används av britterna.