Rullar upp en världsomspännande våg av inflationen?

Fråga:

Jag undrar hur stor är risken för en världsomspännande Infaltion, jämförbar med våg av inflationen på 70-talet? Har du några tankar, det är mitt personliga intresse?


Svar:

Inflationen våg lät så farligt. Det var också om inflationen som var under 10% per år. Vad skulle ha haft någon att huset och gården.

Vad st på 70-talet så fruktansvärt har hänt? Efter intrång av den olje-krisen, ief ekonomin med "våg av inflationen" men ganska bra. Gold spekulanter har tjänat om de gör 80/81 hoppade av, Tja.

Inflationen på över 5%, upp till 8%, enligt min personliga DasRisiko är relativt hög i slutet av krisen.

Nu har vi nu fulla orderböcker i "D", permittering har varit till stor del lättad och företaget ange även igen. Vi vänta gånger som det utvecklas. Även som ECB sedan svarar.

Penningmängden har minskat ja på den sista stora dagen än väntat, att betalas tillbaka av banker, men lägre än förväntad ny begärdes.