Som översvämningar drabbade, är ersättning för återbetalning av lån?

Fråga:

Goda vänner till mig drabbades av juni översvämningarna i Sachsen-Anhalt. Elementär försäkringen betalar en del av skadan, således också hus lånet är återbetalas, familjen vill renovera hennes hus zukzessive delvis i sitt eget arbete. Visas en kompensation det ändå om lånet ska återbetalas? Banken kanske glad om hon får sina pengar eftersom huset är annars inte längre så mycket värde. Hur ser du som?


Svar:

Jag kan inte se sambandet mellan översvämningar och återbetalning av för tidigt lån: en försäkring betalas för skaderegleringen. Att betala av ett lån, är kontraproduktivt, eftersom pengarna för det uppkommer inte längre tillgänglig för att minska skador till tillgänglig. Vem är så behöver mot sina egna intressen, hoppas på inte också ytterligare fördelar.