mellan mars och jupiter

Vad är namnet på området mellan Mars och Jupiter?

Det finns inte en planet mellan Mars och Jupiter som jag vet! Det bör finnas ett dvärg-planet om inte ingen planet!___________________________En tidig astronom och matematiker, Johann Elert Bode, observerade en matematisk relation mellan orbital dist . . .

Tidsskillnaden mellan Arizona och Montana?

Från den 1: a Sun. av november fram till den 2: a sön i Mar. finns det ingen skillnad mellan Arizona och Montana.Från den 2: a Sun. av Mar. fram till den 1: a Sun. av Nov. är Montana en timme före de flesta av Arizona. . . .

Vem betalar skillnaden mellan skadade och netto lön?

Hej! Min man hade en olycka i arbetet. Första 6 veckorna gabs regelbundna pengarna, sedan skadade av BG eller sjukförsäkring. Han lät sig friska igen skriver, efter ca 20 veckor. Min fråga: Vem betalar skillnaden mellan skadade och normala nätet beta . . .

Samgåendet mellan Fiat och Chrysler - IPO

Samgåendet mellan Fiat och Chrysler till den 7: e största auto gruppen är för närvarande mycket intressant. IPO är planerad på Oct 13. Vem kan säga mig var jag kan köpa nu aktier av FAC (Fiat Chrysler bilar)? . . .