Skillnaden mellan fonden och indexfonder?

Fråga:

Vad exakt är skillnaden mellan fonden och indexfonder?


Svar:

Så exakt en kan skilja alla längre.

Enligt de dogmatiska

  • Index fonder fond (ETF), som skildrar ett index prestanda. Tracking error anger hur stor avvikelsen från den faktiska indexet. Den här bilden av replikering (index fonden innehåller exakt värdena för indexet på det rätta förhållandet), replikering av en del av (ett urval av värdena för indexet används av replikering) eller swappar (en stabil portfölj av aktier som måste ha ingenting att göra med illustrerade index, står för minst 90% av ETF, resten representeras av swappar och ger prestanda index). genomföras.

  • Fondernas medel fond som investerar i andra fonder.

Det är tillåtet att investera i andra fonder men också "gemensamma fonden". Vissa fonder har även mot varandra över cross aktieinnehav. Ofta medel också investera i börshandlade fonder. Innebär att flera mål fonder av olika tillgångsslag, en fond kan ändras som en procentsats av tillgångsslag enligt situationen på marknaden. Utöver dessa mål medel, kan fonden fortsätta att tjäna ännu en alpha aktier, obligationer eller andra instrument.

Det finns också Matarfondsarrangemang, dvs ett antal fonder som investerar i ett visst land, till exempel Indonesien, bildar en gemensam "Indonesien" från deras tillgångar-master pool. Varje fond har en andel i denna master. Detta är faktiskt motsatsen till en fond av fonder, en fond av fonder som är tekniskt genom sammanläggning av del av medel från master igen.