Uppsägning utan förvarning och vid samma tid tid tillkännagivandet! Fråga!

Fråga:

En vän till mig har avslutats utan förvarning och samtidigt inom de fastställda tidsfristerna. Från min synvinkel, avslutandet motiveras inte och med tanke på min vän att klaga det nu. Samtidigt, har det lägliga meddelandet uttalats "som en försiktighet". Hur är det nu om ARbeitsgericht inte bekräftar uppsägningen utan förvarning. Måste arbetsgivaren sedan heller lönen når rätt tid uppsägning lönen. Men för min vän men också arbetsresultat bör ge vad för närvarande Ja inte fungerar på grund av uppsägningen utan förvarning. Tills hela spelplanen attacker tid upphör sedan. Kan be om efter arbetsgivaren sedan arbeta prestanda, om han måste betala.


Svar:

Arbetsgivaren kan inte kräva efter föreställningen, skulle han ha mer kan hantera ja så länge arbetarna. Även arbetsgivare kan vara juridiskt ombud och tar emot en sådan bedömning om utsikterna för framgång, ett sätt eller annat avslutande.

Tillägg: Skiljetecken kallas "Frågetecken" finns i det tyska språket. Således att göra igenkännligt, om meningen uttrycker en fråga.

Eftersom du inte använder det, behöver du inte undra om du inte får svar på alla frågor.