Gäller det att en uppsägning utan den handskrivna underskriften av chefen?

Fråga:

Min flickvän fick meddelandet, under namnet på chefen står endast mfG och med datorn skrivs så utan personliga Unterschirft. Det är ett företag med 34 anställda-varsel är så legit?


Svar:

Ett meddelande måste uppfylla vissa kriterier så att det är giltigt. En uppsägning är giltig bara på papperet, boot underskrift i original av överordnade rätt att säga upp avtalet är

Ingen signatur - ingen giltig uppsägning