Vad är avståndet mellan Bellingham Washington till Vancouver BC?

Det är 44.75 miles (72.02 Km) från Bellingham till Vancouver Kanada.
Men du måste överväga den tid du kommer att stoppas vid gränsen. Det beror vilken dag i veckan du reser. Oftast på helgen tar det längre tid. ungefär från 15 minuter upp till 45 minuter vardagar och från 45 minuter upp till 1,5 timmar (några tillfällen upp till 2 timmar) på helgerna.