Vad är den äldsta distinkt primate beteende monogami våld Andersson social grooming d omvårdnad den avkomma e stereoskopisk Binokulärseende?

D. omvårdnad avkomma. Detta är en allmän däggdjur egenskap, mycket äldre än faktiska primater. Sedan kommer antingen våld eller social grooming, men varken förekommer i alla primater. Sedan Binokulärseende (allmänna primate drag är associerad med lever i träd) och sedan monogami, potentiellt, men som förekommer endast i ett fåtal arter och sedan inte ens i hela arten (ett exempel är människor ;)).