Vad är det med Shabash på sig själv?

Fråga:

Är idag den så kallade Shabash och har något att göra med alternativ och börsen. Vad exakt inte riktigt jag förstår. Vad är det exakt och vilken effekt har detta?


Svar:

Alternativ löpa ut dagen. Eftersom du vanligtvis bara nciht vet vem tar detta påstående, eller kan vara helt enkelt löper ut, eller måste betala, klassificeras som "Rocket science".

Idag som alternativ på VW delar. Porsche tar detta påstående, eller har det överlät till någon, som tar dem, kursen kunde skjuta upp, om personer, som är skyldiga att köpa.

Har täckt sichLeute och kan saknas används inte sälja kunde också bryta loppet.

Dagen visar wirds. Kanske händer ingenting alls, vi ales var redan prissatt.