I vilken världsdel är Island?

Politiskt Island hör hemma till den europeiska kontinenten. Men geologically Island är en subaerial del av fördelande mittatlantiska, åsen längs vilken den oceanic skorpan sprider sig och bildar nya oceanic skorpan. Dessutom ligger denna del av MOR (mitten av ocean ridge) ovanpå en mantle plume orsakar Island vara subaerial (över havet). Tectonically Island hör varken till europeiska kontinenten eller till Nordamerika eftersom det är en upphöjd del av den oceaniska skorpan, inte en kontinental mark massa.