Vad är dialys används för att behandla?

Vad är dialys används för att behandla?

Det är vanligast under njursvikt eller njure skada, dvs. När njurarna är oförmögna att ta bort toxiner och metaboliter (restprodukter) av blod.