Vad är ett s.k. black-box system?

Fråga:

Vad är ett s.k. black-box system? Är det en pool av olika växter, aktier eller fonder?


Svar:

Nu är det helt enkelt mycket komplicerat investeringsprodukter där genomskinligheten för investerare knappast ges. Se svart låda produkter allt oftare hittade certifikat är där avgifter och strukturer för att upptäcka knappast korrekt.