Vad är några samlande kännetecken mellan judendom kristendom och Islam?

Det viktigaste samlande kännetecknet är att anhängarna av de tre religionerna dyrkar samma Gud, skaparen. Profeterna för tre religioner kräver dyrkan samma Gud och kravet på fullständig underkastelse till Gud kommer (det betyder Islam på arabiska).

De tre religionerna kallar sina anhängare att be för Gud, allmosor ger, och fasta även om ritualer är olika

Se frågan nedan.