Vad är syskon namnen av Jules Verne?

Vad är syskon namnen av Jules Verne?

Han hade en bror som heter Paul.I inte vet av några andra syskon, om han hade mer?