Vad är temperaturen för högsta täthet på vatten?

Vad är temperaturen för högsta täthet på vatten?

Kort svar:

Vattnet når det högsta densitet vid 3,98 ° C (39.16 ° F).

Tätheten av ice 0.9168 g/cm3 vid 0 ° C.
Densiteten för vatten, 0.99984 g/cm3 vid 0 ° C och 0.99997 g/cm3 vid 4 ° C.

Förklaring:

Vattnet blir mer tät som den svalnar tills den når 4 grader C. At att punkt, eftersom vatten molekyler (och krafterna mellan dem) inte är sfäriskt, de börjar att ställa ut en tendens att hålla särskilda riktlinjer vid rekommenderad separation distanserar att hålla dem längre ifrån varandra än var möjligt ovan 4 C. kylning från 4 C mot 0 C tar bort mer rörelseenergi så att önskad inriktning och separationer att bli mer ordnad, ytterligare minskad densitet. Vid frysning, 0 C, nonspherical krafterna mellan molekylerna låsa in dem i de förmånliga riktlinjerna och separationer av ice crystal arrangemanget med en kraftig ökning genomsnittliga separation och minskad skrymdensitet.
Vatten är på dess största densitet vid 3,98 grader Celsius
Vatten är på sin högsta densitet vid 4 ° c.