Vad är värsta en man kan göra för att rädda hans liv?

Vad är värsta en man kan göra för att rädda hans liv?

Det värsta en man kan göra för att rädda sitt liv är att sova med sin mor

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Jo ska jag säga offra en vän men sov med din mamma är långt värre, och det är från en riktig man!