Vad åt saber - tandad tiger?

Smilodon (om det är den) är köttätare, vilket betyder att de äter kött. De är snabba, dödliga jägare med sågtandade huggtänder bra för avlivning med.

Smilodon hade ett brett utbud av däggdjur kost som rådjur, Mammoth, Macharachinia och kadaver.
de origanally åt bajs men ibland åt deras baby ungar.