Vad betyder termen genus?

"Kön är en persons medfödd känsla för sig som att vara manlig eller kvinnlig, som kan skilja sig från deras biologiska kön." (Washington DC Childrens Hospital) För en grundlig förklaring se http://www.answers.com/gender?cat=health

 • Relaterade Frågor

 • Vad betyder termen "Bantning" - eller "politikerna betala Dieter"?

 • Vad betyder termen avser rabatt certifikat emittenten eller Emittetenten?

 • Vad betyder termen "bygger på en kort position"?

 • Vad betyder termen tomträtt?

 • Vad betyder termen "bolus"?

 • Vad betyder termen järnridån hänvisar till?

 • Vad betyder termen termen så flyttade menar i ett affärsmöte?

 • Vad betyder termen inducerad magnetism mean?

 • Vad betyder termen stimulanspaket?

 • Vad betyder termen handikapp?

 • Vad betyder termen GSA kostnader i företagets finansiella rapporter?

 • Vad betyder termen laddade fjäderben mean?

 • Vad betyder termen "EP" i musik?

 • Vad betyder termen kershel när du refererar till en sammansättning i musik?

 • Vad betyder termen UFO står för?

 • Vad betyder termen Just desserter?

 • Vad betyder termen HIPAA står för?

 • Vad betyder termen finger någon elak?

 • Vad betyder termen abelska?