Vad gjorde Maya präster?

Vad gjorde Maya präster?

utfört heliga ritualer