Vad höll hennes kontoutdrag och hur länge?

Fråga:

Hennes uttalanden verkligen driver i en mapp, detta format finns knappast någonstans att köpa. Och hur länge måste jag hålla min utdrag?


Svar:

För privata kontoutdrag finns ingen lagring, som tvärtom i registrering av entreprenörer.

Jag råder, men att man bör hållas så länge som uttalandena vi är preskriptionstiden på normala räkningar. Det börjar med körning av året där fakturan skapas (prestanda kör) var och kommer att pågå under 3 år. Så skulle jag bara förstöra utdrag 2008 01 01, 2012. Du vet aldrig när kanske en entreprenör provat än att fråga vad som redan har betalats.