Vad lipas bryta ner?

Vad lipas bryta ner?

Lipas är det enzym som bryter lipider eller acylglyceroler (fetter och oljor) till fettsyror och glycerol.