Vad militära begränsningar Versaillesfördraget ålägga Tyskland?

Post-WW1 fördrag av Versailles införde betungande begränsningar på tysken militära. Var deras flotta skall överlämnas till allierade; de tyska sjömännen kilade istället deras fartyg vid Scapa Flow. Inga nya ubåtar skulle byggas. Armén reducerades till 100.000 män och deras fruktade flygvapnet fick inte bygga några nya plan. Produktion av stridsvagnar och pansarbilar var också förbjudet. Målet var att hålla Tyskland från att bygga en militär kan offensiva operationer.